LOOSZZ

Wat gebeurd er na 29 juni 2019?
En wat is opgebouwd tot aan 29 juni 2019 voor de LHBTI-doelgroep en hoe verder?

Roze Zaterdag Venlo-Krefeld zit er op. Beide steden hebben hard gewerkt aan het ontwikkelen van een verbeterd LHBTI-klimaat. Een verbeterd klimaat niet alleen voor de LBHTI-gemeenschap, maar hopelijk ook voor elke bewoner binnen deze regio. Maar dan stopt het niet…


NIEUWE STICHTING

Onder de naam LOOSZZ zullen een aantal organisatieleden van stichting Roze Zaterdag verder gaan met een nieuwe stichting. Een Roze Jaar werken aan nieuwe initiatieven die verder doorgezet zullen worden.


LOOSZZ ZONDAGMIDDAGBORREL

Elke eerste zondag van de maand is er een zondagmiddagborrel in een café in Venlo. Een plek voor borrel, kletsen en ontmoeten.
Locaties, tijdstippen en eventuele aanvullende activiteiten zijn terug te vinden in de agenda op de website en via (social) media.


LOOSZZ SPORT

Bij voldoende interesse voor de LHBTI running academy, zullen we ons inzetten om dit initiatief te blijven organiseren.

De sport(clinic)dag in voorjaar 2019 is een mooi initiatief om mogelijk ook andere sporten te betrekken en hiervoor aparte LHBTI sportteams op te zetten.
Mochten er geïnteresseerden zijn die graag met een groep vrienden een LHBTI-sportteam op te zetten, dan gaan we ons als LOOSZZ inzetten om dit te gaan realiseren binnen de bestaande sportverenigingen in Venlo en regio.


ANDERE INITIATIEVEN

– LHBTI-koor
– Samenwerkingen met bestaande culturele instanties in Venlo en regio (film, theater, dialoog, kunst,….)
– …
– We staan open voor ideeën en suggesties.

Mede mogelijk gemaakt door: